Lambertsson Sverige AB förebygger maskinstölder med SmartWater MärkDNA

Lambertsson Sverige AB har märkt alla sina maskiner med SmartWater MärkDNA. Det är en osynlig stöldskyddsmärkning som skapar en effektivare arbetsplats när antalet maskinstölder minskas. Denna insats kommer att på sikt minska skador för inbrott och maskinstölder.

På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett vanligt och återkommande problem. Främst sker brotten i storstäderna, men de sprider sig till småstäderna i större omfattning.

– Vi ser en stor ökning i efterfrågan på stöldskyddsmärkning av maskiner. Så sent som för ett par veckor sedan verifierades det av Polisen att beslagtagna maskiner som var stöldskyddsmärkta med SmartWater återlämnades till den rättmätige ägaren.

Det är såklart den brottsförebyggande effekten som är viktigast, men nämnvärt är att SmartWater ger bevis till Polisutredningen. Nu slapp Polisen lämna tillbaka de beslagtagna maskinerna till den kriminelle. Det känns nog extra bra för samtliga inblandade på rätt sida om lagen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater MärkDNA i Sverige.

 

Undersökningar visar att inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretagen och i slutändan kunden hundratals miljoner kronor. Varje år anmäls fler än 7000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatserna. Värdet på tillgreppen och deras verkningar uppgår till minst 1,4 miljarder kronor om året för hela Sverige. Förutom kostnader för själva stölden orsakar dessa brott störningar i produktionen och medför stora kringkostnader. Även arbetarna på bygget påverkas negativt av tillgreppsbrotten.

 

För ytterligare information kontakta;

Ola Angel, Lambertsson på telefon 0733-37 61 00

Mikael Ljungsten, Eurosafe på telefon 0155-460602

 

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

MaskinEntreprenörerna tecknar samarbetsavtal gällande SmartWater MärkDNA

Eurosafe Security Solutions AB har undertecknat ett samarbetsavtal med MaskinEntreprenörerna (ME) som ger ME´s ca 3 700 medlemsföretag möjlighet att stöldmärka sina maskiner och utrustning med specialanpassade MärkDNA-paket från SmartWater.

smartwater

SmartWater MärkDNA är ett beprövat koncept som använts med dokumenterad effekt i Storbritannien i över 20 års tid. Statistik från Europa samt även projekt med Svensk Polis visar att stölder och inbrott minskat med mer än 75 procent. SmartWater kopplar objekt till dess rättmätige ägare samt kriminella till brott. Svensk Polis, Försäkringsbolag samt Gränskontroller satsar stora resurser på MärkDNA och Polisen har nationella rutiner samt utrustning för att detektera samt spårsäkra stöldmärkningen.

Vi är mycket stolta över samarbetet med MaskinEntreprenörerna och att vi nu även kan erbjuda ME´s medlemmar SmartWater MärkDNA, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions AB, distributör för SmartWater i Sverige.

SmartWater är extremt hållbart och klarar av minst 5 år i utomhusmiljö. Detta är en stor anledning till att SmartWater idag är marknadsledande inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur med dess tuffa miljö.

Avtalet med Eurosafe Security Solutions AB ger våra medlemmar en möjlighet att till ett reducerat pris stöldmärka sin utrustning för att förebygga stölder, säger Anders Robertsson, vd på ME Inköp.

Vi tror att stölderna av märkta maskiner och utrustning kommer att minska, och möjligheten att få tillbaka stulen utrustning via polisen kommer att öka.

 

Kontaktinformation

Björn Mannering, Eurosafe Security Solutions AB. Tel 0155-460603, bm@eurosafe.se
www.smartwater.com/sweden

Anders Robertsson, ME Inköp AB. Tel 08-762 70 78, anders.robertsson@me.se
www.me.se