Ramirent förebygger maskinstölder med SmartWater

Pressmeddelande  •  Okt 21, 2016 14:48 CEST

Att förebyggande arbeta med stöldskyddsmärkning kan minska inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser.

 

Ramirent går ut på bred front och stöldskyddsmärker maskiner, verktyg och annan utrustning med MärkDNA från Smartwater. Stöldskyddsmärkningen skapar en effektivare byggarbetsplats när störningar i verksamheten på grund av inbrott och maskinstölder på sikt kan minimeras.

Att verka förebyggande är nödvändigt när inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretag många miljoner kronor, varje år anmäls runt 6 000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Kostnaden för detta är hög; när stöldobjekt behöver ersättas eller repareras samt indirekta kostnader för störningar, produktionsbortfall och högre försäkringspremier.

”Den brottsförebyggande effekten med stöldskyddsmärkningen är viktigast men även att göra produkterna spårbara så de kan kopplas samman med ägaren vid en eventuell stöld gör att polisen kan återlämna stöldgods till den rätta ägaren, för Ramirent är det viktigt att bidra till minskad kriminalitet, gör vi maskiner och utrustning mindre attraktiva att stjäla och sälja vidare bidrar vi till samhällsnytta”, säger Trond Thormodsrud, sälj- och marknadschef på Ramirent AB.

En genomskinlig vätska penslas på produkten som ska stöldskyddsmärkas, vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter som är spårbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheten har tillgång till. Polisen använder UV-lampor, för att detektera märkningen och har sedan möjlighet att kontrollera koden och se vem ägaren är, idag tillhör UV-lampor polisens standardutrustning för att bland annat kontrollera äktheten på körkort och sedlar.

”Spårbarheten finns i minsta fragment av vätskan vilket gör metoden ytterst kostnadseffektiv för ett företag som Ramirent vilka förfogar över en av Sveriges största maskinparker. Vi ser att allt fler företag inom segmentet bygg/entreprenad väljer att använda sig av MärkDNA som metod, och vi är stolta över att numera få vara delaktiga i Ramirents ständigt pågående arbete med att minska stölderna på arbetsplatserna”, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB

Arbete med stöldmärkning pågår och beräknas vara klart under hösten med förhoppningen att inbrott och maskinstölder på sikt minskar och bidrar till samhällsnytta.

 

För mer information kontakta: Franciska Janzon, Senior Vice President för marknad och kommunikation, franciska.janzon@ramirent.com, +358 40 192 1653

 

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Continue reading

Länsförsäkringar erbjuder SmartWater kostnadsfritt

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA helt kostnadsfritt till en majoritet av sina försäkringstagare som ett sätt att dela med sig och göra kundernas vardag tryggare istället för återbäring.

Vi är mycket stolta över att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ser SmartWaters brottsförebyggande effekt samt väljer att erbjuda SmartWater kostnadsfritt till en majoritet av sina 65.000 försäkringstagare i regionen, säger Mikael Ljungsten, marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

Dom första utdelningarna har redan ägt rum och sker löpande under året.

-Ja, detta är ett sätt för oss att dela med oss av tips och råd för att undvika skador. Förutom DNA-märksatsen så kan många kunder välja bland brandsläckarpaket, vattenlarm och förbandsväskor. Varje skada som kan förebyggas innebär mindre bekymmer för kunden och samtidigt en möjlighet att hålla försäkringskostnaderna nere. säger Anette Jakobsson, Marknadsassistent hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad genomför i och med detta en stor satsning och besöker 31 olika orter i regionen där man delar ut trygghetsprodukter. Läs mer på kampanj-sidan tryggatillsammans.se

Danderyd kommun väljer SmartWater

SmartWater vann nyligen mot konkurrerande MärkDNA/DNA-leverantörer i Danderyd kommuns upphandling gällande stöldskyddsmärkning av IT-utrustning, maskiner och andra inventarier.

Danderyd är den 25:e kommunen som sedan hösten 2014 väljer SmartWater MärkDNA som stöldskyddsmärkning. Vi är mycket glada och välkomnar Danderyd till SmartWater-familjen!

områdesskylt

Haninge kommun väljer SmartWater

SmartWater vann nyligen mot konkurrerande MärkDNA/DNA-leverantörer i Haninge kommuns upphandling gällande stöldskyddsmärkning av IT-utrustning, maskiner och andra inventarier.

Haninge är den 24:e kommunen som sedan hösten 2014 väljer SmartWater MärkDNA som stöldskyddsmärkning. Vi är enormt glada över beskedet och ser fram emot ett långvarigt samarbete.

 

polissw

Arlandabanan skyddas mot kopparstölder

Pressrelease A-train/Eurosafe, Stockholm, 12 april 2016
Stöld av kabel, i syfte att komma åt koppar, ger upphov till driftstörningar och höga reparationskostnader. För att minska stölderna längs med Arlandabanan skyddas nu bland annat kablarna med märk-DNA. Märk-DNA är en ny och effektiv teknik som både ger spårbarhet och har en avskräckande effekt.

arlanda express

A-Train har inlett ett samarbete med SmartWater MärkDNA för att stöldmärka kablarna längs med Arlandabanan.

– Vi ligger alltid i framkant gällande säkerhet. Men att arbeta mot kopparstölder är inte enbart en säkerhetsfråga, utan även ett sätt att garantera att vi även i fortsättningen är den punktligaste tågoperatören i Sverige, säger Per Thorstenson, VD på Arlandaexpress.

SmartWater skyddar sedan tidigare järnväg även i flera andra länder.
Stöldmärkningen sker genom att en genomskinlig vätska penslas på kablarna. Vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter vilka görs sökbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheter har tillgång till.

– Stöldmärkningen har flera funktioner. För det första är den avskräckande, för det andra blir den stulna kopparn spårbar och för det tredje minskar andrahandsvärdet eftersom de som hanterar stöldgods kan fällas för brott. Vi är enormt glada över att kunna hjälpa att skydda Arlandabanan mot kopparstölder, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions, distributör av SmartWater i Sverige.

För mer information kontakta:
Per Thorstenson
VD, Arlanda Express
+46 (0) 73 688 90 20
per.thorstenson@atrain.se
Mikael Ljungsten
CMO SmartWater
+46 (0) 155-46 06 02
ml@smartwatersverige.se

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Arlanda Express har cirka 180 medarbetare. Trafiken startade 1999 och 2014 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. För bilder och mer information se:www.arlandaexpress.com

atrain logo

Trygg-Hansa tecknar samarbetsavtal gällande SmartWater MärkDNA

Trygg-Hansa har tecknat ett samarbetsavtal med Eurosafe Security Solutions AB, distributör av stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA. SmartWater MärkDNA är en osynlig kriminalteknisk vätska, även kallad DNA-märkning. Varje SmartWater-behållare har sin unika kod vilket innebär att objekt som stöldskyddsmärkts kan spåras till dess unika ägare samt även koppla kriminella till brott. SmartWater har en kraftigt brottsförebyggande effekt då kriminella blir spårbara tillbaka till brottet.

”Vi är mycket stolta över samarbetsavtalet med Trygg-Hansa vilket gör att fler får tillgång till SmartWaters brottsförebyggande metod. Vi ser stora synergier i vårt samarbete då Trygg-Hansa även har en tydlig närvaro inom Bygg, Entreprenad och Maskin, områden där SmartWater är marknadsledande samt även har samarbeten med samtliga ledande branschorganisationer”.

Genom samarbetet erbjuds Trygg-Hansas privat- och företagskunder SmartWater till ett förmånligt pris. Kunderna kan ta del av erbjudandet på Trygg-Hansas hemsida under Kundförmåner.

”Vi jobbar aktivt med att göra människor uppmärksamma på vad man själv kan göra för att undvika bilstölder, till exempel genom spårsändare och genom säker förvaring av bilnycklar. Vi ser MärkDNA som ytterligare en viktig komponent för att förebygga stölder och om olyckan väl är framme göra det enklare för kunden att få tillbaka sin egendom, säger Stefan Brala, specialist på motorförsäkring, Trygg-Hansa.

Genom att SmartWater ger en hållbarhetsgaranti enligt normen PAS820:2012 på 5 år i utomhusmiljö på sin stöldskyddsmärkning är produkten lämplig till att märka både värdesaker i hemmet samt fordon och maskiner som utsätts för en extrem miljö. Utöver sina robusta egenskaper innehåller även SmartWaters vätska två identifieringssätt, både MärkDNA samt även mikropunkter för snabb identifiering på plats. Läs mer om SmartWater på www.smartwater.com/sweden

För mer information:

Eurosafe Security Solutions AB
Björn Mannering, VD, bm@eurosafe.se

Trygg-Hansa
Stefan Brala, Specialist på motorförsäkring

PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

För att ytterligare höja säkerhetsnivån väljer PostNord att installera MärkDNA-duschar i sina distributionsfordon. Varje SmartWater-spray innehåller en unik blandning med SmartWater MärkDNA som aktiveras vid inbrott i fordonet och sprutas på både gods och gärningsmän. Då varje blandning med SmartWater är helt unik kan kriminella och gods spåras tillbaka till brottet flera veckor eller månader efter brottet. Vätskan fastnar på hud och kläder och är extremt svårt att ta bort.

- Vi har genom åren haft ett tätt säkerhetssamarbete med PostNord och tillsammans utvecklat flera olika säkerhetskoncept för distributionsfordon, idag standard inom branschen. SmartWater MärkDNA -Spray är en spännande vidareutveckling där dom kriminella blir spårbara samt att även godset blir oattraktivt att hantera pga spårbarheten, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB.

SmartWater_skoavtryck

SmartWater MärkDNA syns endast under speciellt UV-ljus. Polisen har nationella rutiner och utrustning för att spåra SmartWater och satsar mer resurser på tekniken då den är ett hjälpmedel för Polisen att utreda brott. Hundenheten inom Polisen har till och med utbildat hundar för att spåra gods och gärningsmän som har fått SmartWater på sig, något som skapar helt nya möjligheter för att utreda brott.

- Vi ser stora möjligheter med SmartWater som bidrar till vårt proaktiva säkerhetsarbete inom PostNord. Brottslingarna utvecklar ständigt sina metoder och vi måste ligga steget före dem. Vår förhoppning är att vi med denna teknik ska förhindra brott och därmed skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt skydda våra kunders gods, säger Alexis Larsson, Chef Säkerhet och Reklamationer på PostNord.

SmartWater MärkDNA är godkänt av Svensk Polis och distribueras i Sverige av Eurosafe Security Solutions AB. För mer information om SmartWater se  www.smartwatersverige.se

Björn Mannering, Eurosafe Security Solutions

0155-460603. bm@eurosafe.se