VÅR HISTORIA

Viktiga händelser sedan Eurosafe grundades 1988:

2014-2015

Stor framgång, nya produkter samt nya kunder inom Transportsäkerhet. Eurosafe levererar stora volymer av den prisbelönade produkten AutoLock RFID till ledande distributionsbolag i Sverige. Eurosafe vinner pris för "Årets Säkerhetsrookie" vid Security Awards 2014 för sitt deltagande i Polisens MärkDNA-projekt i Stockholm med SmartWater MärkDNA. Det stora genombrottet för SmartWater MärkDNA kommer under perioden och Eurosafe tecknar flera strategiska avtal med bl.a. Peab, Trafikverket, Lambertsson, TryggHansa, Länsförsäkringar, E.ON mm. SmartWater MärkDNA är numera marknadsledande i Sverige.

 2013

Eurosafe vinner pris för "Årets Säkerhetslösning" vid Security Awards 2013 för sitt samarbetsprojekt med PostNord gällande säkerhetslösningen AutoLock RFID för distributionsfordon. Produkten får omedelbart stort genomslag i branschen. Marknaden för Värdetransportfordon fokuseras till primärt Sverige. Stora resurser läggs på nya marknadsområdet SmartWater MärkDNA och en nationell konferens om SmartWater genomförs med stort deltagande från myndigheter och drabbade aktörer. Larmtjänst kan numera spåra SmartWater. Ett strategiskt nationellt avtal skrivs med TeliaSonera Skanova gällande stöldmärkningen av kopparkabel. Avtal tecknas med Kyrkans Försäkring gällande SmartWater. Justitieministern Beatrice Ask deltar tillsammans med Eurosafe och stöldskyddsmärker en kyrka med SmartWater MärkDNA. Eurosafe startar nationell MärkDNA-utbildning av Svensk Polis.

 2012

Ett generationsskifte sker i företaget och Nils Mannering son Björn Mannering tar över verksamheten tillsammans med två andra nyckelpersoner, Victor Göthe samt Mikael Ljungsten. Samtidigt flyttar verksamheten från Gnesta till Nyköping. Eurosafe blir General Agentur för stöldskyddsmärkningen SmartWater i Skandinavien, en teknik som använts inom Värdetransportbranschen i många år för att koppla kriminella till rån/brott. Som komplement till SmartWater blir Eurosafe distributör av Labino's produkter, marknadsledande på forensiskt detektering via UV-LAMPOR. Marknadsområdet Transportsäkerhet ökar kraftigt och Eurosafe tecknar avtal med dom internationellt ledande tillverkarna av  transportsäkerhetsprodukter. Mer resurser på marknadsområdet Transportsäkerhet gör att Eurosafe är marknadsledande i Skandinavien på området.

2007-2011

Eurosafe ökar fokus på vidareutveckling av intelligenta Säkerhetssystem och får stor framgång med säkerhetskonceptet Ebox för värdetransport. Stort fokus även på arbetsmiljö för Värdetransportörerna. Värdetransportrånen är mer sällsynta, däremot drabbas nu Transport/Logistik-fordon mer frekvent av rån och stölder, något som varit ett växande problem i Europa under dom senare åren. Eurosafe utökar marknadsområdet "Transportsäkerhet", dvs säkerhetslösningar inom transport och logistik, primärt för distributionsfordon. Tack vare Eurosafe´s långa erfarenhet inom Värdetransport och Säkerhetsfordon får marknadsområdet ett stort genombrott direkt genom säkerhetssamarbeten med aktörer, Polis och branschorganisationer.

2004-2006

Eurosafe har vuxit ur sina befintliga lokaler och flyttar till en industrilokal i Gnesta på 2,500kvm för att klara av den ökade efterfrågan. Dom traditionella värdetransportrånen har ändrat karaktär och nu börjar kriminella använda mer våld samt framför allt sprängämnen för att få åtkomst till värdegodset. Detta i kombination med att kriminella även attackerar depåer skapar en stor oro i värdetransportbranschen. Branschen tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Transportarbetarförbundet vidtar åtgärder för att stävja attackerna, vilket ger ett mycket bra resultat. Olika typer av intelligenta säkerhetssystem är en stor del av lösningen vilket implementeras. Sverige är här ett förgångsland som satsat på mer intelligenta säkerhetslösningar med otroligt bra resultat - Dom dramatiska rånen upphör omedelbart efter dom olika åtgärderna.

2000-2003

Eurosafe levererar specialanpassade säkerhetssystem till ett Transport/logistikföretag som drabbats hårt av stölder, detta blir starten till ett nytt marknadsområde - Transportsäkerhet. Inom Värdetransport har Eurosafe har stor framgång med konceptet "Intelligenta säkerhetssystem" i kombination med ballistiskt skydd vilket under aktuell period börjar användas av andra Europeiska aktörer inom Värdetransport. Eurosafe tar stora marknadsandelar inom värdetransport. Export av fordon till Riks-/Nationalbanker ökar.

 1990-talet

Eurosafe tecknar samarbetsavtal med Spinnaker International, en av världens största tillverkare av Värdetransportväskor, för drift och underhåll av samtliga Värdetransportväskor i Sverige. Eurosafe bygger Securitas dåvarande uppräkningscentral i Stockholm, största i sitt slag vid den här tiden. Under denna period lades mycket fokus och utveckling på "intelligent övervakning" av Värdetransportfordon och Eurosafe tar fram ett helt nytt elektroniskt säkerhetssystem för Värdetransportfordon med integrerad positionering, videoövervakning och sluss-system. Stora kunden under perioden är Securitas. Eurosafe satsar på Export av säkerhetsfordon utanför Sverige och får omedelbart order till Riks-/Nationalbanker i Europa och Asien. 

1988

Familjeföretaget Eurosafe Sweden AB grundades av Nils Mannering med huvudsaklig inriktning på byggnation av säkerhetsfordon med ballistiskt skydd ("bepansade fordon") för transport av kontanter och värdepapper, så kallade Värdetransportfordon. Tillverkningen av fordon förläggs i lokaler ute på en gård ca 8 mil söder om Stockholm. Unikt för Eurosafe är att man använder det, för tiden, nya och unika ballistiska skyddet Aramid (Kevlar mm) vilket erbjuder helt nya egenskaper. Det nya materialet är lättare än ballistiskt stål vilket gör att fordonen har högre lastkapacitet och längre livstid. Dom stora kunderna är ABAB och VÄTAB.