Eurosafe tillverkar Värdetransport- & Säkerhetsfordon på den Skandinaviska marknaden sedan 1988. Våra säkerhetsfordon och säkerhetslösningar finns i hela Skandinavien och erbjuder våra kunder ett säkert flöde av kontanter och övrigt stöldbegärligt gods.

Vår specialitet är nyckelfärdiga säkerhetsfordon och säkerhetslösningar för transport och hantering av värdefullt gods, som tex Kontanter, Guld, Vapen, Läkemedel, Datamedia, Dokument, Teknik mm. Våra kunder är Säkerhetsföretag, Polis, Bank och Transportföretag.

Vi tillverkar säkerhetsfordon i olika utföranden, för olika ändamål. Vi bygger på alla fordonsmärken och modeller. Vi installerar säkerhetsutrustning och integrerar detta till ett komplett nyckelfärdigt säkerhetskoncept. Stort fokus ligger på att skapa en bra arbetsmiljö i fordonet. Fordonen inreds och anpassas sedan enligt gällande lagar och regler för värdetransport, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och personsäkerhet för det aktuella ändamålet.

Beroende på grundfordon, hotbild och säkerhetsnivå, kombinerar vi olika typer av skyddande material för att skapa ett fordon med optimal funktionalitet och säkerhet.

På grund av sekretess kan vi inte visa mer information. Kontakta oss för mer information.

Referenser

Pga av sekretess kan vi inte visa samtliga referenser här, kontakta oss för mer information.