Stulet gods kan spåras av Larmtjänst

Eurosafe Security Solutions AB och Larmtjänst AB har inlett ett samarbete som förebygger brott samt ger möjlighet till spårbarhet och ägarbevis för stulet gods. Stöldbegärligt gods märks med unika märk-dna koder från SmartWater och kopplas på så sätt till ägaren. Det ger stark bevisning mot de kriminella vilket avskräcker från stöld.

SmartWater märk-dna har under 15 års tid effektivt förebyggt stölder i Storbritannien. Förra sommaren tecknade Eurosafe Security Solutions AB avtal med SmartWater om den svenska agenturen, idag skyddar SmartWater järnväg, kyrkor och telefonnätet mot kopparstölder och det finns specifika märk-kit för stöldskyddsmärkning av maskiner/fordon, inventarier samt för marint bruk. Dessa märk-kit lanseras nu på svenska marknaden.

Vi har ett stort intresse från stöld-drabbade branscher att märka allt från mindre handhållna maskiner till stora fordon, det är verkligen stimulerande att hjälpa de drabbade företagen, även försäkringsbolag och polis drar nytta av SmartWater både i brottsförebyggande arbete och i utredningsarbete, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

Den nya tidens stöldskyddsmärkning utförs med märk-dna och Svensk Polis har både utrustning och rutiner för att spåra SmartWater märk-dna. Larmtjänst AB får nu möjlighet att direkt söka i SmartWaters databas för att effektivt kunna hjälpa försäkringsbolag och deras kunder.

Detta är ett nytt märkningssätt som verkligen är på gång. Jag tror att vi snart kommer se fler branscher som börjar använda det och vi ser mycket positivt på vårt samarbete med Eurosafe och SmartWater, Bo Andersson, Larmtjänst.

 

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

Bo Andersson, Larmtjänst AB, telefon 08-522 784 37, e-post: bo.andersson@larmtjanst.se