Justitieministern Beatrice Ask stöldmärker Badelunda kyrka

Under fredagen besökte Justitieministern Beatrice Ask Badelunda kyrka utanför Västerås där hon tillsammans med Eurosafe och Kyrkans Försäkring stöldmärkte kyrkans koppardetaljer med SmartWater. Metallstölderna har under de senaste åren ökat kraftigt. Kyrkor, infrastruktur med flera blir utsatta för små som stora stölder vilka medför höga kostnader och i vissa fall livsfara.

Välkommen_Beatrice_Nyhet

Regeringen ställer sig bakom märkningen av kyrkorna och ser mycket positivt på att brottsförebyggande åtgärder vidtas.

Beatrice Ask, Justitieminister som själv fick prova på att stöldmärka Badelunda kyrka”]Kyrkorna är stora kulturarv som måste skyddas för framtiden, det här är ett allvarligt problem som har ökat under 2000-talet och det är väldigt spännande att man genom att stryka på lite osynlig färg kan bevissäkra och identifiera varifrån plåten kommer. Det är en fantastisk teknik som kan komma att förhindra den här typen av stölder

Metallstölderna är idag ett stort problem för Svenska Kyrkan. De kriminella tar ingen hänsyn utan ger sig på allt från tak till urnor av koppar.

Sedan år 2007 har Kyrkans Försäkring betalat ut ca 12 miljoner kronor varav merparten betalats ut sedan år 2011, säger Patrik Olsson, VD Kyrkans Försäkring

Mer än 40 000 kyrkor världen runt skyddar sina metaller med SmartWater märk-dna. Den revolutionerande märkningen är osynlig och ger märkta objekt en unik ”dna” kod som kopplas till en ägare och binder kriminella till brott. Märkningen kan detekteras och spåras av Polisen i hela Sverige. Det ger stark bevisning mot de kriminella vilket avskräcker från stöld.