Samarbete med Länsförsäkringar

Eurosafe och Länsförsäkringar inleder samarbete gällande stöldskyddsmärkning och spårning av stöldbegärlig egendom. Länsförsäkringar kommer initialt att erbjuda privata kunder och företag i Värmland SmartWater stöldskyddsmärkning samt SpotGuard spårsändare för att förhindra respektive spåra stulen egendom.