Skrotfrag tar krafttag mot metallstölderna

Metallstölderna är ett växande bekymmer i vårt samhälle. Kommunikation och infrastruktur drabbas kraftigt av avbrott med stora samhällskostnader som följd. Skrotfrag tar som första stora återvinningsföretag krafttag och deltar i en brottsförebyggande samverkan tillsammans med Polisen, Larmtjänst och Eurosafe Security Solutions AB genom att söka efter stulna metaller.

Flertalet företag med värdefulla metaller stöldmärker idag med märk-dna för att ge Polisen spårbarhet och för att på så sätt avskräcka helt mot stöld. Ett exempel på märk-dna är SmartWater som idag används för att skydda mot kopparstölder vid järnvägen, elnätet och telenätet.

Skrotfrags återvinningsanläggningar belyser metaller för att detektera märk-dna innan materialet köps in och om någon försöker sälja märkta metaller utan intyg, nekar Skrotfrag att köpa in dessa. Säljaren riskerar också att händelsen anmäls till Polisen.

www.skrotfrag.se