Peabs maskiner och verktyg kan spåras av Polisen och Larmtjänst med SmartWater märk-dna

Stölder av maskiner och verktyg inom byggbranschen utgör stora kostnader för företagen och Peab väljer nu att märka stöldbegärligt gods med den osynliga stöldskydds-märkningen SmartWater. Objekten får en unik märkt-dna kod och kopplas på så sätt till Peab. Märkningen kan detekteras och spåras av Polisen. Det ger stark bevisning mot de kriminella vilket avskräcker från stöld.

SmartWater märk-dna har under 15 års tid effektivt förebyggt stölder i Storbritannien. Förra sommaren tecknade Eurosafe Security Solutions AB avtal med SmartWater om den svenska agenturen, idag skyddar SmartWater järnväg, kyrkor och telefonnätet mot kopparstölder och det finns specifika märk-kit för stöldskyddsmärkning av maskiner/fordon, inventarier samt för marint bruk. Nu väljer Peab att använda den nya tidens moderna stöldskyddsmärkning.

– Vi har ett stort intresse från stöld-drabbade branscher att märka allt från mindre handhållna maskiner till stora fordon, det är verkligen stimulerande att hjälpa de drabbade företagen, även försäkringsbolag och polis drar nytta av SmartWater både i brottsförebyggande arbete och i utredningsarbete, konstaterar Mikael Ljungsten Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

Svensk Polis har både utrustning och rutiner för att spåra SmartWater märk-dna. Larmtjänst AB har möjlighet att söka i SmartWaters databas för att effektivt kunna hjälpa försäkringsbolag och deras kunder.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef Peab

– Vi tror på produkten och hoppas kunna använda den i större omfattning i framtiden. Vi har även höga förväntningar på resultatet och är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna produkter via polismyndigheternas beslag kommer att öka.

 

För mer information om SmartWater besök länken nedan.

http://sweden.smartwater.com/

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se