CEJN AB skyddar sin verksamhet med SmartWater

Cejn AB tillverkar snabbkopplingar till både tryckluft, hydralik, gas och andningsluft. Cejn är världsledande och deras produkter säljs över hela världen. Företaget upplever att stöldrisken har ökat senaste tiden och olika brottsförebyggande åtgärder har vidtagits för att minska riskerna. En av åtgärderna har varit att börja använda SmartWater.

– Vi har stora förhoppningar om att SmartWaters innovativa stöldmärkning kommer ha en positiv avskräckande effekt, säger Jonas Andkvist, ansvarig material och produktionsplanerare vid Cejn.

-Ett stillestånd i produktionen pga stöld skulle bli mycket kostsamt, för oss och för våra kunder,  i både förlorat material och uteblivna leveranser.

SmartWater stöldmärkning är ett beprövat koncept som under mer än 15 års tid använts effektivt i Storbritannien. Enligt statistik från Europa har stölderna i genomsnitt minskat med mer än 80 procent. Den osynliga stöldmärkningen är mycket svår att upptäcka. Den kopplar objekt till den rättmätige ägaren och kriminella till brott. Svenska Polisen satsar stora resurser på SmartWater märkDNA-tekniken och har nationella rutiner och utrustning för att hantera stöldmärkningen.
SmartWater är unikt på marknaden genom att kunna erbjuda en garanterad hållbarhet på minst 5 år i utomhusmiljö, därför är det den ledande stöldskyddsmärkningen inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur i Europa.

I Sverige har SmartWater redan flera tillverkande företag som väljer att säkra sin verksamhet med SmartWater och eftersom det är en kostnadseffektiv preventiv lösning kan den användas i hela produktionen.

www.cejn.se