Stölderna upphörde helt med SmartWater!

För över ett år sedan stöldemärkte vi samtliga kopparkablar på Olskrokens bangård i Göteborg med SmartWater. Sedan dess har man inte haft en enda kabelstöld. Månaderna innan uppmärkningen hade bangården upp till 10 stölder per vecka, nu har stölderna helt upphört!
Läs mer, utdrag ur artikel från Dagens Nyheter 2014-04-21:

GÖTEBORG. Kopparstölder fortsätter att vara ett stort problem, men minskar sedan Trafikverket börjat använda dna-märkning. Den här månaden fattas beslut om att utvidga försöksverksamheten.
Den ofärgade vätskan sprejas över kopparledningen och går inte att tvätta bort. Dna-märkningen, som gör metallen svårsåld hos skrothandlarna, har blivit Trafikverkets vapen i kampen mot koppartjuvarna.

Christer Ahlin är underhållschef för Trafikverket i Göteborg. Han konstaterar att det är dyrt att sprejmärka kopparledningar men att samhället sparar miljonbelopp om märkningen kan minska stölderna i exempelvis den hårt drabbade tågnäringen där avklippta ledningar orsakar många stopp.
– Sedan vi började med det här för ett år sedan har vi bara haft ett stöldförsök i provområdet här i Olskroken. Dna-märkningen i kombination med ökad bevakning har gett önskad effekt, säger Christer Ahlin, underhållschef för Trafikverket i Göteborg. 

 

Kopparstölderna kostar samhället hundratals miljoner om året. Tågnäringen är speciellt hårt drabbad. Trafikverket beräknade 2012 att stulna kopparledningar kostade 120 miljoner kronor i reparationer och investeringar. Alla tågstopp, som avklippta ledningar förorsakar i form av signalfel, är långt mycket dyrare. När tågen förra våren stod stilla på stambanan i Småland i ett halvt dygn beräknade Trafikverket att det kostade samhället 150 miljoner kronor.

 

Kopparstölderna sker över hela landet men främst i storstadsområdena, där Göteborgsområdet varit värst drabbat. Det senaste året har dna-märkning och andra brotts­förebyggande åtgärder fått siffran att sjunka. Under första kvartalet i år inträffade 57 stölder jämför med 76 samma period i fjol.

 

– I pengar räknat har minskningen här i Göteborg det senaste året varit mer än 50 procent, säger Ahlin, som samtidigt poängterar att tjuvarna tycks ha flyttat från det dna-märkta området till det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan.

 

I fjol beslutade Trafikverket att pröva den nya märkningen SmartWater i Göteborg och Skåne. Vätskan har en särskild id-märkning, som gör att metallen går att identifiera när man belyser den med en UV-lampa

 

Nu vill Trafikverket utvidga för­söket till fler områden. Enligt Ahlin kommer man att fatta beslut om upphandling och omfattning av projektet de närmaste veckorna.

– De här åtgärderna kostar, men det är pengar som samhället har igen, säger han.

 

Kopparstölder är ett internationellt problem. Tysk polis rapporterade över 800 stölder bara under första halvåret i fjol och även här har man satsat på dna-märkning. I Danmark har landets motsvarighet till Trafikverket beslutat att byta alla markkablar av koppar till metaller som inte är lika stöldbegärliga.

 

Per-Erik Westman, säkerhetschef vid Trafikverket, säger att samma utveckling är på gång i Sverige, men att man än så länge bara använder aluminium för att ersätta stulna kopparledningar eller när det handlar om nyproduktion.

 

Westman är svensk representant i en grupp som arbetar inom EU för att minska kopparstölderna. Det internationella arbetet är viktigt efter mycket av tjuvgodset passerar ut över svenska gränser. Westman anser att skrothandeln spelar av viktig roll.

– Frankrike har förbjudit kontanthanteringen inom skrothandeln och det anser jag är den mest effektiva åtgärden för att komma till rätta med problemet, säger Westman.

 

Fakta. Kopparstölder

Antalet stölder och hur många minuter stölderna försenat tågtrafiken.

Antal stölder            Försening

2012:      318                    40 717
2013:      349                      8 530
2014:      57                         2 348

(För 2014 är siffrorna inhämtade under perioden januari–mars.)

 

Så ska Trafikverket minska kopparstölderna

  • Märkning med syntetisk dna.
  • Ökad bevakning.
  • Stängsel och alarm.
  • Alternativa material till koppar i ledningarna.
  • Internationellt samarbete.

 

Länk till artikel:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sprejmarkning-satter-stopp-for-dyrbara-kabelstolder/