Svenska Bostäder erbjuder sina hyresgäster SmartWater

Igår fick 500 hushåll i Tensta möjlighet att märka upp värdesaker i sina hem, i syfte att minska antalet inbrott i området. De aktuella hyresgästerna bjöds in till en informations- och utbildningsträff där varje hyresgäst kostnadsfritt fick ett paket SmartWater märkDNA.

 

Svenska Bostäder vill i samverkan med Västerortspolisen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning minska antalet bostadsinbrott. I projektet, som pågår hela 2014, introduceras DNA-märkning i Tensta. Märkningen innebär att en fluorescerande färg, osynlig för blotta ögat, men synlig med hjälp av UV-ljus, appliceras på det som ska märkas. Varje märkning har ett unikt DNA som går att spåra internationellt och är omöjligt att avlägsna, då minsta partikel av blandningen innehåller en unik kod,

– På Svenska Bostäder vill vi öka tryggheten för våra hyresgäster i Tensta. Märkningen har haft stor inverkan på att minska brottsligheten i flera städer i andra länder vilket vi välkomnar, säger Pelle Björklund, VD på Svenska Bostäder.

Alla polisbilar i länet ska utrustas med UV-lampor för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

– Det ska bli spännande att se vilka effekter projektet får. Målet är minska antalet inbrott i området med minst 30 procent under projekttiden. För oss blir det här ytterligare ett sätt att informera om av vad varje hushåll kan göra för att minimera risken för inbrott och samtidigt öka möjligheten att få tillbaka sina ägodelar om man nu skulle bli utsatt för ett inbrott, säger Tommy Jonasson, samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Västerorts Polismästardistrikt.

Eurosafe Security Solutions AB har agenturen för SmartWater märkDNA i Sverige. SmartWater stöldmärkning är ett beprövat koncept som under mer än 15 års tid använts effektivt i Storbritannien. Enligt statistik från Europa har stölderna i genomsnitt minskat med mer än 80 procent. Stöldmärkningen kopplar objekt till den rättmätige ägaren och kriminella till brott. Svenska Polisen satsar stora resurser på SmartWater märkDNA-tekniken och har nationella rutiner och utrustning för att hantera stöldmärkningen. SmartWater är unikt på marknaden genom att kunna erbjuda en garanterad hållbarhet på minst 5 år i utomhusmiljö, därför är SmartWater extra effektivt och den ledande stöldskyddsmärkningen inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur i Europa.

– Vi är väldigt stolta att Svenska Bostäder väljer SmartWater märkDNA som leverantör av stöldskyddsmärkning till sina hyresgäster. Vi ser fram mot att tillsammans med Svenska Bostäder kunna öka tryggheten för dom boende i Tensta, säger Björn Mannering, VD på Eurosafe Security Solutions AB.

 

Länk till Svenska Bostäders pressrelease

Länk till Polisens pressrelease

 

Kontaktinformation

Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater, Eurosafe Security Solutions AB
Tel: 0155 – 46 06 02, Epost: ml@eurosafe.sewww.eurosafe.se