Örebro kommun väljer SmartWater

DNA-märkning för färre stölder

Nu börjar vi märka våra datorer med en spårbar vätska för att minska antalet stölder. Enbart inom de kommunala gymnasieskolorna blev datorer värda av 600 000 kronor stulna under 2013. Ofta innebär stölder inte bara kostnader för det som stjäls, utan även kostnader för till exempel krossade fönster och uppbrutna dörrar.
 
Dator som märks med DNA

– Vi är den första kommunen som satsar på detta på bred front. Metoden är relativt ny så det ska bli spännande att se effekterna av det. Att märka värdeföremål på det här sättet är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förebygga stölder, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd och ordförande för brottsförebygganderådet (BRÅ) i Örebro.

Unikt DNA gör stöldgods spårbart

Den spårbara vätskan som används har en unik DNA-kod som gör att till exempel en märkt dator kan kopplas till sin ägare. Vätskan är osynlig för blotta ögat, men kan avläsas med hjälp av de verktyg som polisen använder. Det behövs endast ¼ mm av vätskan för att den ska gå att läsa av. På de enheter som använder märkningen kommer det också att finnas skyltar på dörrar och fönster som talar om att märkningen används.

– Metoden har använts på andra håll i Europa och har visat på goda resultat, DNA-märkning har bidragit till tusen fällande domar, så vi tror att märkningen kommer att ha en avskräckande effekt och bidra till att antalet stölder minskar, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef i Örebro kommun.

En gemensam satsning

Märkningen är ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen i Örebro län och Örebro brottsförebyggande råd (BRÅ).

– För polisen blir det enklare att avgöra vid t.ex. en husrannsakan om ett föremål ska tas i beslag. Även om stölden inte är upptäckt och en polisanmälan inte hunnit göras så kan vi via märkningen få en stark indikator på att det är stulet. En stor fördel är även att godset lättare kan identifieras i andra länder. Märkningen innebär att de kriminella både utsätter sig själva och sina nätverk för en större risk genom att hantera märkta objekt, säger Tomas Ammer, polisinspektör i Örebro.

Elevdatorer på gymnasieskolorna först ut

Det är inom de kommunala gymnasieskolorna som märkningen börjar, framförallt är det alla nya elevdatorer som kommer att märkas innan de delas ut till eleverna.

Kontakt

Daniel Strandberg, säkerhetsavdelningen Örebro kommun.

Länk till Pressrelease Örebro kommun:
http://www.orebro.se/36971.html