Mölndals kommun stöldmärker med SmartWater

Ytterligare en kommun ser fördelar och flexibilitet med SmartWater MärkDNA och väljer att på bred front stöldmärka sina värdeföremål.

SW-Laptop

 

Mölndals kommun tar ett nytt steg i sitt preventiva trygghetsarbete och stöldmärker elev- och administrativa datorer med SmartWater MärkDNA.

Kommunen väljer även att skydda övrig IT-utrustning som tidigare inte stöldmärkts, med SmartWater märkDNA.

 

www.molndal.se