Länsförsäkringar Skåne erbjuder 3.000st försäkringstagare SmartWater MärkDNA

För att minska antalet inbrott och öka tryggheten startar nu Länsförsäkringar Skåne ett omfattande brottsförebyggande projekt i hela Staffanstorps kommun tillsammans med bland annat SmartWater MärkDNA, Polisen och kommunen. Med hjälp av SmartWater MärkDNA även kallat DNA-märkning vill man minska antalet inbrott i kommunen men också öka polisens uppklarningsprocent samt öka den upplevda tryggheten bland boende. MärkDNA är en relativt ny metod i Sverige men har testats i Stockholmsområdet i mindre skala och då med ett resultat på cirka 50 procents minskning av inbrott.

– Efterfrågan på SmartWater har ökat kraftigt det senaste året. Både privata hushåll och företag ser nyttan och kostnadseffektiviteten i SmartWater. Några få dagar efter samverkansprojektet startade så har nu över 800 hushåll i Staffanstorp anslutit sig och stöldskyddsmärker nu sina värdeobjekt. Att Länsförsäkringar Skåne subventionerar ett SmartWater privatpaket från 699 kr till 50 kr åt sina 3 000 försäkringstagare är en tydlig indikation på att man ser nytta och tror på tekniken.
Polisen i London håller på att dela ut SmartWater kostnadsfritt till 440 000 hushåll i speciellt inbrottsdrabbade områden. Enligt deras pilotstudie kommer man enligt kalkyl under en treårsperiod spara in 17 000 arbetsdagar och 65 miljoner kronor för Polisen, säger Mikael Ljungsten Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

 

polissw

 

SmartWater är en vätska där varje behållare innehåller en unik syntetisk kod som man stryker på sina värdeföremål. Vätskan går endast att se i ett speciellt UV-ljus och ger spårbarhet på objekt samt kopplar kriminella till brott. Värdeföremålen blir på så sätt mindre eftertraktade på den svarta marknaden. Detta tillsammans med att man sätter upp avskräckande skyltar i kommunen samt dekaler på de deltagande hushållen minskar risken för inbrott.

SmartWater vann nyligen Trafikverkets nationella upphandling att stöldskyddsmärka kopparkabel längst järnvägen i Sverige och man stöldmärker sedan 2 år tillbaka det fasta telefonnätet åt TeliaSonera Skanova med upp till 100 procent minskning av stöld.