Säkrare paketleveranser med Bring

Som ett led i sitt brottsförebyggande säkerhetsarbete har Bring installerat säkerhetssystem i en stor del av sina distributionsfordon. Säkerhetssystemet AutoLock, som levereras av Eurosafe Security Solutions AB , erbjuder personalen en tryggare arbetsmiljö då säkerhetssystemet är helt automatiserat.

– Sedan vi installerat AutoLock i våra fordon har antalet incidenter helt upphört. En positiv bieffekt av våra säkerhetshöjande åtgärder, utöver att vi numera kan erbjuda våra kunder ännu högre leveranssäkerhet, är att personalen känner en större trygghet vid lastning och lossning av gods säger Bengt-Eric Johansson, Säkerhetsansvarig på Bring.


Utöver AutoLock är Brings fordon även utrustade med andra säkerhetshöjande system som övervakar transporten. Stölder ur distributionsfordon generellt har under senaste åren ökat kraftigt, vilket är en anledning till Brings proaktiva säkerhetsarbete.

– Det är fantastisk stimulerande att se att våra säkerhetsprodukter verkligen gör stor skillnad hos våra kunder och extra roligt är det med personalens positiva respons säger Björn Mannering, Vd på Eurosafe.

 

Om Bring:
Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Vi är ett kompetent lag med omkring 19,000 medarbetare. Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden. Vi hanterar paket, bud, post och gods. www.bring.se

Om Eurosafe:
Eurosafe är Skandinaviens ledande säkerhetsleverantör inom Transportsäkerhet. Vi erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar för unika behov i tätt samarbete med våra kunder. Vi har lång erfarenhet av utveckling med säkerhetslösningar som skapar mervärden för våra kunder. www.eurosafe.se