Vi hjälper er med säkerheten!

Eurosafe är marknadsledande leverantör i Skandinavien av innovativa säkerhetslösningar
för värdetransportfordon och distributionsfordon. Våra säkerhetslösningar skyddar dagligen över 3.000 fordon i drift
och säkerställer en säker hantering av stöldbegärligt gods för våra kunder. Vi har även ett brett utbud och stor kunskap på området Bygg och Entreprenad och har sedan 2010 arbetat aktivt med att hitta produkter och lösningar som är anpassade för den tuffa miljön.

BYGGBRANSCHEN – EN SÄRSKILT UTSATT BRANSCH

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar kraftigt. Enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har stölderna ökat med 60% de senaste 5 åren. Från 3 488 anmälda stölder år 2013 till 5 558 stycken år 2018. Värdet av det tillgripna godset uppskattas till mer än 2 miljarder kronor per år.

Referenser och Samarbetspartners

Ladda ner folders