DRIVELOCK RFID

Stöldskydd för obevakade fordon som kräver motor igång 

SÄKERHETSSYSTEM FÖR FORDON DÄR MOTORN BEHÖVER VARA IGÅNG

Drivelock möjliggör en säker och trygg drift av ett fordon som går på tomgång och är idealisk för användare som behöver lämna motorn igång (med nycklar i tändningen) för att driva andra operationer eller tillhörande utrustning.
 
Drivelock tillåter föraren att lämna hytten med motorn igång och nycklarna i tändning, utan risk för att obehöriga personer kan framköra fordonet. Om handbroms inte är aktiv när föraren lämnar fordonet, varnar systemet för detta när föraren öppnar dörr.
 
För att få åtkomst till förarutrymmet använder en RFID transponder (armband). Obehörig åtkomst till förarutrymmet genererar larm för att varna föraren och omgivning.
 
Ett användarvänligt system som har bevisats under många år av framgångsrik drift för ett brett spektrum av slutanvändare, från arbetsfordon vid vägkanten till avfallsuppsamlingsfordon.

FORDON SOM KRÄVER MOTORN IGÅNG OCH DÄR FÖRAREN INTE KAN ÖVERVAKA FÖRARUTRYMME ÄR SÅRBARA FÖR STÖLD, SABOTAGE ELLER TERRORISTHANDLINGAR

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

FUNKTIONER

Ökad säkerhet

Fordon kan lämnas med nycklarna i tändningen och motorn igång, utan hot om  opportunistisk stöld

För arbetsfordon

Idealisk för förare som kräver att motorn lämnas igång för att driva andra operationer, t.ex. kranar, bärgare, sopbilar, vägassistans mm.

Fordonsoberoende

12 volt och 24 volt alternativ för lätta eller tunga kommersiella fordon.

Handbromsvarning

Varnar om inte handbroms är aktiv när föraren lämnar fordonet (tillval)

Användarvänligt

Bygger på en beprövad teknik monterad på tusentals fordon.

TILLBEHÖR

HANDBROMSVARNING

Öka säkerheten ytterligare med handbromsvarning som varnar om handbromsen inte är aktiv när föraren lämnar fordonet.

pARTNERS & INSTALLATÖRER

INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT?

Kontakta oss gärna för mer information.