SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM

Vi är Skandinaviens ledande säkerhetsleverantör inom egendomsskydd och tillgångar. Vi erbjuder marknadens mest effektiva säkerhetslösningar för att skydda era tillgångar. Med vår långa erfarenhet inom säkerhet är vi en trygg säkerhetspartner med bred kunskap.

Säkerhetslösningarna vi levererar är många gånger kritiska för våra kunders dagliga verksamhet. Flera av våra kunders affärsidéer är till och med uppbyggd runt våra unika produkter och tjänster. Hög kvalitet och tillgänglighet är därför extremt viktigt och en hörnsten i vår organisation.

VINNANDE SAMARBETSPARTNER!

Flera av våra kunder har speciella säkerhetsbehov vilket kräver kundanpassade säkerhetslösningar. Med vår långa erfarenhet av proaktivt säkerhetsarbete är vi en naturlig samarbetspartner för våra kunder och deras dagliga säkerhetsarbete. Vi utvecklar regelbundet nya produkter och lösningar i tätt samarbete med våra kunder.

Läs mer om vårt prisbelönta utvecklingsprojekt med PostNord här.

              


    

Vad säger våra kunder

Sedan vi installerade AutoLock RFID på våra distributionsbilar i tätorterna har stöldproblemen minskat radikalt. Vår förhoppning är att detta blir standard på alla våra fordon i framtiden, och att vi på så sätt kan minimera riskerna för godsstölder

Torbjörn Kaliff, Säkerhetschef PostNord

   

Vi är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna objekt via polismyndigheten kommer att öka. Denna insats kommer att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef PEAB.

   

Efter att vi installerat säkerhetssystem AutoLock RFID från Eurosafe i våra fordon har stölder helt upphört från våra fordon. Personalen är samtidigt väldigt nöjd med enkelheten i systemet eftersom det inte påverkar dagliga arbetet.

Hans-Åke Johansson, HÅJ Transporter AB

               

Vad säger våra kunder