vi är marknadsledande på säkerhetslösningar för transportfordon

Eurosafe har sedan starten 1988 varit marknadsledande leverantör i Skandinavien av innovativa säkerhetslösningar
för värdetransportfordon och distributionsfordon. Våra säkerhetslösningar skyddar dagligen över 3.000 fordon i drift
och säkerställer en säker hantering av stöldbegärligt gods för våra kunder.

Stöld av gods och verktyg ur fordon – Ett växande problem

Inbrott i transportfordon har de senaste åren ökat drastiskt. Statistik pekar på en ökning med upp till 60% de senaste två åren. Mörkertalet är sannolikt stort och verkligheten är att denna typ av brottslighet kostar många företag miljonbelopp varje år i form av självrisker och stillestånd.

Referenser och Samarbetspartners

Besök vår webshop

Besök vår webbshop för att beställa produkter direkt.
Eller kontakta oss om du har en specifik förfrågan.