SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR FORDON OCH TRANSPORT

Eurosafe har sen starten 1988 varit Skandinaviens marknadsledande tillverkare av säkerhetsfordon, värdetransportfordon och säkerhetslösningar för transport av stöldbegärligt gods.

Vi är en mindre organisation med lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen som specialiserat sig på att skydda fordon, transport och maskin. Vi erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar som lås, larm, spårning och värdeförvaring för att skydda objekt och personal.

Flera av våra kunder ha speciella säkerhetsbehov vilket kräver kundanpassade säkerhetslösningar. Med vår långa erfarenhet av proaktivt säkerhetsarbete är vi en naturlig samarbetspartner för våra kunder och deras dagliga säkerhetsarbete. Vi utvecklar och anpassar säkerhetslösningar i nära samarbete med våra kunder vilket ställer höga krav på kvalitet och diskretion för oss som leverantör.


Vad säger våra kunder

Sedan vi installerade AutoLock RFID på våra distributionsbilar i tätorterna har stöldproblemen minskat radikalt. Vår förhoppning är att detta blir standard på alla våra fordon i framtiden, och att vi på så sätt kan minimera riskerna för godsstölder

Torbjörn Kaliff, Säkerhetschef PostNord

   

Vi är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna objekt via polismyndigheten kommer att öka. Denna insats kommer att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef PEAB.

   

Efter att vi installerat säkerhetssystem AutoLock RFID från Eurosafe i våra fordon har stölder helt upphört från våra fordon. Personalen är samtidigt väldigt nöjd med enkelheten i systemet eftersom det inte påverkar dagliga arbetet.

Hans-Åke Johansson, HÅJ Transporter AB

               

Vad säger våra kunder

"Vi är övertygade om att stölderna av DNA-märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna objekt via polismyndigheten kommer att öka. Denna insats kommer att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott."

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef

"Sedan vi installerade AutoLock RFID på våra distributionsbilar i tätorterna har stöldproblemen minskat radikalt. Vår förhoppning är att detta blir standard på alla våra fordon i framtiden, och att vi på så sätt kan minimera riskerna för godsstölder."

Torbjörn Kaliff, Säkerhetschef PostNord

"Efter att vi installerat säkerhetssystem AutoLock RFID från Eurosafe i våra fordon har stölder helt upphört från våra fordon. Personalen är samtidigt väldigt nöjd med enkelheten i systemet eftersom det inte påverkar dagliga arbetet."

Hans-Åke Johansson, VD