AUTOLOCK RFID – Säkerhetssystem för distribution

4.990,00kr exkl moms

AutoLock RFID är ett prisbelönt säkerhetssystem utvecklat för distributionsfordon i nära samarbete med PostNord. Systemet kombinerar ett enkelt handhavande med att eliminera ett flertal av de vanligaste förekommande säkerhetsriskerna inom transport och distribition av gods.

Jag vill veta mer om denna produkt

  AutoLock RFID är ett prisbelönt säkerhetssystem utvecklat för distributionsfordon i nära samarbete med PostNord. Systemet kombinerar ett enkelt handhavande med att eliminera ett flertal av de vanligaste förekommande säkerhetsriskerna inom transport och distribution av gods.

  Fordonets dörrar kontrolleras individuellt
  Med AutoLock RFID installerat adresseras varje enskild dörr in till lastutrymmet som en egen larmzon. Endast den dörr där arbete sker låses upp och larmas av vilket minimerar risken för stöld ur fordonet från annan dörr vid pågående lastning. Systemet varnar även om en eller flera dörrar otillåtet står öppna och förhindrar på så sätt manipulering av dörrar.

  Enkelt handhavande anpassat efter vardagen / branschen
  För åtkomst till lastutrymmet placerar föraren sin RFID-tag mot systemets läsare vid respektive dörr som då larmas av och låses upp, de övriga dörrarna förblir låsta och larmade. Om en dörr forceras aktiveras inbrottslarmet. Nya RFID-taggar kan enkelt läggas till, respektive förlorade RFID-taggar raderas, av behörig person. Systemet varnar också om en dörr står öppen för länge (programmerbar timer). Dörrvarning kan tillfälligt frånkopplas vid lastning/lossning av fordonet.

  Automatlåsning, stängd dörr = låst och larmad dörr
  När en dörr stängts låser och larmar AutoLock RFID den automatiskt. Detta oavsett om föraren glömt eller ignorerat att låsa dörren manuellt eller om det förekommer försök att påverka låsningen med störsändare.

  Eliminera risken för stulet fordon under leverans
  På grund av stor arbetsbelastning och pressade tidsscheman händer det allt för ofta att fordonet lämnas obevakat på tomgång, vilket kan leda till stöld av fordon. I värsta fall kan detta medföra katastrofala följder. Om RFID-taggen sitter fastnitad tillsammans med startnyckel elimineras den risken eftersom föraren tvingas att ta med sig startnyckeln ut ur bilen för att få åtkomst till dörrarna i lastutrymmet.

  Flexibelt styrsystem med många möjligheter.
  Systemet kan installeras på alla vanligt förekommande transportfordon. Med funktioner som individuell dörrstyrning, larm och dörrvarning lyfter AutoLock RFID säkerheten kring ditt fordon till en högre nivå. Systemet är utbyggnadsbart (CANbus) och programmeringen kan även kundanpassas vid specifika behov, till exempel aktivering bakgavellift eller styrning av annan elektronisk låsning eller utrustning.

  Komplettera med säkerhetslås för totalskydd
  Vid behov av utökat skydd kan AutoLock RFID kompletteras med våra elektroniska säkerhetslås ActiveLock och GateLock Van. Kombinationen automatlåsning och säkerhetslås ger ett totalskydd för högt ställda säkerhetskrav.

  Vikt 0,5 kg
  Dimensioner 10,5 × 7,2 × 3,2 cm
  Varianter

  Finns för 1, 2, 3 och 4 dörrar

  Antal nycklar

  4st

  Elektroniskt?

  Ja