DriveLock RFID

Säkerhetssystem för obevakade fordon, där motorn behöver vara igång

Fordon endast kan köras av auktoriserad förare

Lämna fordonet med motor igång

Automatisk fordonsspärr

Användarvänligt

RFID transponder (armband)

Fordonsoberoende

Handbromsvarning

Passar både 12V och 24V

DriveLock RFID är utformat för att tillåta att ett fordon som går på tomgång lämnas i ett säkert skick, även med nycklarna i tändningen. I händelse av att en obehörig person försöker flytta fordonet kommer motorn att stängas av. Systemet är idealisk för användare som behöver lämna fordonet obevakat med motorn igång för att driva funktioner eller tillhörande utrustning på fordonet.

Att lämna ett fordon utan uppsikt med motorn igång och nycklarna i tändningen är ett vanligt dilemma för många kommersiella fordonsförare. Oavsett om det är ett fordon som går på tomgång under en leverans eller ett krav på att driva tillbehörsutrustning, är risken densamma. Ett fordon som lämnas i detta skick är inte bara sårbart för stöld eller missbruk, utan innebär även att personal eller allmänheten riskerar att skadas.

Naturligtvis finns det situationer där det är oundvikligt att ha motorn igång, till exempel där det finns ett krav på att driva extrautrustning. Men i sådana situationer måste föraren säkerställa att ingen obehörig får åtkomst till fordonet för att förhindra olyckor eller skador. DriveLock RFID ger dig kontrollen att endast dina förare kan köra dina fordon.

Drivelock tillåter föraren att lämna hytten med motorn igång och nycklarna i tändningen, utan risk för att obehöriga personer kan köra fordonet. Systemet använder en RFID-transponder (armband) som skannas varje gång en förare går in i fordonet, i händelse av att systemet inte känner igen personen i förarsätet, kommer motorn att stanna om ett försök görs att framföra fordonet. Varje efterföljande försök att starta om fordonet kommer att resultera i att systemets siren larmar och lamporna blinkar, vilket varnar föraren och andra personer i omgivningen.

RFID-transponder kan vara specifika per fordon eller så kan föraren välja att “logga in” med sin personliga RFID-transponder på ett fordon (vid drift på större fordonsflottor).

Ett användarvänligt system som har bevisats under många år av framgångsrik drift för ett brett spektrum av applikationer, från arbetsfordon, kranar, vägassistans till avfallsfordon,

Drivelock är en idealisk lösning för en säkrare fordonsflotta.

Frågor eller funderingar?

+46 (0) 10 470 00 90

Ring så hjälper vi dig!

Dela detta: