inbrott i Skåpbilar – Ett växande problem

Säkerhetsriskerna inom transport har de senaste åren ökat dramatiskt. Den verkliga omfattningen av inbrott och stölder från transportbilar är svår att överblicka – statistik pekar på en ökning med 40-60% de senaste åren. Men mörkertalet är sannolikt stort och verkligheten är att denna typ av brottslighet kostar många företag miljonbelopp varje år i form av självrisker och stillestånd.

biltjuvens Vanliga tillvägagångssätt

De kriminella hittar ständigt nya vägar och tekniker för att övervinna fordonstillverkarens säkerhetssystem för att få tillgång till stöldbegärlig last. När de väl har identifierat en svaghet i ett fordon, sprids kunskap om tillvägagångssättet snabbt inom de kriminella kretsarna. Vanliga tillvägagångsätt är att blockera låssignalen mellan fjärrkontroll och centrallås med störsändare eller bryta sig in i fordonet med hjälp av verktyg eller borr/kapmaskin.

bilinbrott är kostsamma

Gods och annan last är oftast försäkrade, men självriskerna i regel höga. Lägg därtill andra indirekta kostnader, exempelvis åldersavdrag för maskiner eller inkomstbortfall för stillestånd, så blir stölderna en stor belastning för de flesta företag.

Inbrott i skåpbil - Skydda din skåpbil mot inbrott och stöld

säkerhetslösningar för skåpbil

Nedan är ett urval om dom vanligaste säkerhetslösningarna för skåpbilar som vi tillhandahåller. Flera produkter kan kombineras för att öka säkerheten ytterligare.

Säkerhetslås

Innovativa låslösningar för att skydda lasten mot inbrott och stöld. Säkerhetslåsen passar alla vanligt förekommande skåpbilar och monteras utanpåliggande på både bakdörrar och skjutdörr, vilket även skickar en tydlig signal att lasten är skyddad.

Låsen är tillverkade i en härdad stålkonstruktion som är motståndskraftigt mot både borrning och kapning. Finns i mekanisk version där nyckel används för att öppna, eller elektronisk version som styrs via automatlåsning, larm eller via fjärrkontroll.

Säkerhetssystem

Anpassningsbart säkerhetssystem för både skåpbil och lastbil med för marknaden unika funktioner. Systemet bygger på den prisbelönta plattformen AutoLock RFID och kan programmeras för att styra och kontrollera flera olika funktioner på fordonet som tex startspärr, dörrstyrning, bakgavelift, larm, låsvarning, dörrvarning mm.

Systemet är även utbyggbart så att flera enheter kan kopplas ihop eller integreras med andra säkerhetslösningar.

Säkerhetsskåp

Säker förvaring i transportfordon som är certifierat enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 3492. Skåpet är tillverkat i 4mm specialplåt och lämpar sig för förvaring av dyrbar utrustning och särskilt stöldbegärlig last.

Skåpet har en praktisk utdragshylla för att lättare hantera innehållet. Utdragshyllan går enkelt att plocka ur vid behov av extra utrymme. Skåpet levereras med ett belyst elektroniskt kodlås.

Kundanpassade säkerhetslösningar

Produktutveckling | Installation | Projektledning

Vår specialitet är att kundanpassa, modifiera eller utveckla nya säkerhetslösningar i nära samarbete med kunden. Vi erbjuder även behovs- och kvalitetsanalys tillsammans med kund för att erbjuda rätt säkerhetslösning, till rätt pris.

Med lång erfarenhet av projekt för små och stora fordonsflottor, kan vi erbjuda en komplett säkerhetslösning inklusive säkerhetsanalys, nationell installation på plats hos kund samt utbildning av personal.

Vi är med er hela vägen i ert säkerhetsarbete även efter slutleverans.

Folder – säkerhet skåpbil

Ladda ner folder för säkerhetsprodukter till skåpbil.