Ett växande problem

Säkerhetsriskerna inom transport har de senaste åren ökat dramatiskt. Den verkliga omfattningen av inbrott och stölder från transportbilar är svår att överblicka – statistik pekar på en ökning med 40-60% de senaste åren. Men mörkertalet är sannolikt stort och verkligheten är att denna typ av brottslighet kostar många företag miljonbelopp varje år i form av självrisker och stillestånd.

VANLIGA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
De kriminella hittar ständigt nya vägar och tekniker för att övervinna fordonstillverkarens säkerhetssystem för att få tillgång till stöldbegärlig last. När de väl har identifierat en svaghet i ett fordon, sprids kunskap om tillvägagångsättet snabbt inom de kriminella kretsarna. Vanliga tillvägångsätt är att blockera lås signalen mellan fjärrkontroll och centrallås med störsändare eller bryta sig in i fordonet med hjälp av verktyg eller borr/kapmaskin.

ATT DRABBAS
Gods och annan last är oftast försäkrade, men självriskerna i regel höga. Lägg därtill andra indirekta kostnader, exempelvis åldersavdrag för maskiner eller inkomstbortfall för stillestånd, så blir stölderna en stor belastning för de flesta företag.

säkerhetslösningar för skåpbil

Nedan är ett urval om dom vanligaste säkerhetslösningarna vi tillhandahåller. Flera produkter kan kombineras för att öka säkerheten ytterligare.

Säkerhetslås

GateLock Van | XVan | Activelock 

Innovativa låslösningar för att skydda lasten mot inbrott och stöld. Säkerhetslåsen passar alla vanligt förekommande skåpbilar och monteras utanpåliggande på både bakdörrar och skjutdörr, vilket även skickar en tydlig signal att lasten är skyddad.

Låsen är tillverkade i en härdad stålkonstruktion som är motståndskraftigt mot både borrning och kapning. Finns i mekanisk version där nyckel används för att öppna, eller elektronisk version som styrs via automatlåsning, larm eller via fjärrkontroll.

Säkerhetssystem

Autolock RFID | Drivelock RFID

Anpassningsbart säkerhetssystem för både skåpbil och lastbil med för marknaden unika funktioner. Systemet bygger på den prisbelönta plattformen AutoLock RFID och kan programmeras för att styra och kontrollera flera olika funktioner på fordonet som tex startspärr, dörrstyrning, bakgavelift, larm, låsvarning, dörrvarning mm.

Systemet är även utbyggbart så att flera enheter kan kopplas ihop eller integreras med andra säkerhetslösningar.

Automatlåsning

Autolock XR | Autolock OE

Styrsystem som konverterar bilens original låssystem till automatlåsning, vilket säkerställer att dörrarna alltid låser automatiskt efter att dörrarna stängts. Systemet låser även dörrarna automatiskt om ingen dörr öppnats efter upplåsning via fjärrkontroll.

Automatlåsning förhindrar även tillgrepp med så kallad störsändare. Passar alla vanligt förekommande transportfordon på marknaden.

Inbrottsgaller

Bakdörrar | Skjutdörrar | Baklucka

För optimal passform och säkerhet tillverkas inbrottsgallerna specifikt per fordonsmodell vilket också innebär enkel infästning på insidan av fönsterramen med självborrande skruv eller popnit.

Inbrottsgaller är tillverkade i 1,5mm galvaniserad stål och finns för montage för både skjutdörren, bakdörren och i förekommande fall bakluckan. Passar alla vanligt förekommande transportfordon på marknaden.

Säkerhetsskåp

SP44E | SP11E

Säker förvaring i transportfordon som är certifierat enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 3492. Skåpet är tillverkat i 4mm specialplåt och lämpar sig för förvaring av dyrbar utrustning och särskilt stöldbegärlig last.

Skåpet har en praktisk utdragshylla för att lättare hantera innehållet. Utdragshyllan går enkelt att plocka ur vid behov av extra utrymme. Skåpet levereras med ett belyst elektroniskt kodlås.

Spårsändare

MetaTrak T42 | Trusted TG7

Smarta spårsändare med inbyggda sensorer och larmfunktionalitet, för positionering av fordon, maskiner, verktyg och gods. Spårsändarna håller en mycket hög kvalitet och är för professionellt användande.

Möjlighet till koppling mot larmcentral enligt SSF1073. Tillbehör kan anslutas som tex trådlösa sensorer, larm, startspärr mm. Finns med både batteridrift och för anslutning till extern strömkälla (12-24v).

Fordonskamera

AXIS FHD |

Komplett övervakningssystem för installation i fordonets lastutrymme. Systemet är speciellt utformad för mobil videoövervakning ombord på fordon och är vatten- och dammskyddad samt tål tuffa förhållanden som vibrationer, stötar och temperatursskillnader mellan -40 till +60 grader.

Beroende på konfigurering kan systemet lagra material från flera dagar till flera veckor. Inspelning kan aktiveras via rörelse eller tidsschema.

Kundanpassade säkerhetslösningar

Produktutveckling | Installation | Projektledning

Vår specialitet är att kundanpassa, modifiera eller utveckla nya säkerhetslösningar i nära samarbete med kunden. Vi erbjuder även behovs- och kvalitetsanalys tillsammans med kund för att erbjuda rätt säkerhetslösning, till rätt pris.

Med lång erfarenhet av projekt för små och stora fordonsflottor, kan vi erbjuda en komplett säkerhetslösning inklusive säkerhetsanalys, nationell installation på plats hos kund samt utbildning av personal.

Vi är med er hela vägen i ert säkerhetsarbete även efter slutleverans.

Folder – säkerhet skåpbil

Anpassad folder för säkerhetsprodukter till skåpbil. Öppnas i nytt fönster och kan sedan laddas ner.