säkerhetslösningar för fordon & transport

Eurosafe levererar innovativa säkerhetslösningar för transportfordon med stöldbegärlig last. Våra säkerhetslösningar skyddar varje dag tusentals fordon och säkerställer en säker godshantering samt en trygg arbetsmiljö för våra kunder.

TRANSPORTSTÖLDER  – ETT VÄXANDE PROBLEM

Inbrott i transportfordon har de senaste åren ökat drastiskt.
Statistik pekar på en ökning med upp till 60% de senaste två åren. 

VAD vi erbjuder

AUTOLOCK RFID säkerhetssystem

AutoLock RFID är ett prisbelönt säkerhetssystem utvecklat för distributionsfordon i samarbete med branschen. Säkerhetssystemet kombinberar en hög säkerhet med enkelt handhavande vilket sparar tid samt ökar lönsamheten.

+3000 st
Fordon skyddas med AutoLock RFID

Kunder och partners