vi är marknadsledande på säkerhetslösningar för transportfordon

Eurosafe är marknadsledande leverantör i Skandinavien av innovativa säkerhetslösningar
för värdetransportfordon och distributionsfordon. Våra säkerhetslösningar skyddar dagligen flera tusen fordon i drift
och säkerställer en säker hantering av stöldbegärligt gods samt en trygg arbetsmiljö för våra kunder.

STÖLD AV GODS OCH VERKTYG UR FORDON – ETT VÄXANDE PROBLEM

Inbrott i transportfordon har de senaste åren ökat drastiskt. Statistik pekar på en ökning med upp till 60% de senaste två åren. Mörkertalet är sannolikt stort och verkligheten är att denna typ av brottslighet kostar många företag miljonbelopp varje år i form av självrisker och stillestånd.

VAD vi erbjuder

vad säger våra kunder

Sedan vi installerade AutoLock RFID på våra distributionsbilar i tätorterna har stöldproblemen minskat radikalt. Vår förhoppning är att detta blir standard på alla våra fordon i framtiden, och att vi på så sätt kan minimera riskerna för godsstölder

Torbjörn Kaliff / Tidigare Säkerhetschef PostNord Sverige AB

Efter att vi installerat säkerhetssystem AutoLock RFID från Eurosafe i våra fordon har stölder helt upphört från våra fordon. Personalen är samtidigt väldigt nöjd med enkelheten i systemet eftersom det inte påverkar dagliga arbetet.

Hans-Åke Johansson / Grundare HÅJ Transporter AB