VILKET SKÅP BEHÖVER JAG?

Viktigt är att först identifiera vad du vill skydda mot, stöld, brand eller kanske både och? Att välja rätt skåp kan ibland vara lite knepigt då det på marknaden finns flera olika standarder och begrepp att ta hänsyn till. Vi har listat några viktiga steg nedan för att hjälpa till med val av skåp.

ÖVERSIKT SÄKERHETSNIVÅER

Kassaskåpets syfte är att skydda innehållet mot stöld och/eller brand. För de flesta av oss är ordet ”kassaskåp” den vanligaste benämningen på ett skåp som skyddar mot stöld, vilket egentligen är felaktigt. Kassaskåp är ett skåp som är klassificerat efter en numera tillbakadragen norm (SS 3493). Dock lever benämningen kvar hos både allmänheten och inom säkerhetsbranschen.

För att hjälpa till att reda ut begreppen och för att förenkla vilket skåp och skydd som är lämpligt för just dig följer en kort sammanställning. Kontakta oss eller ditt försäkringsbolag om du är osäker på vilken säkerhetsnivå du behöver.

Inbrottsfördröjande skåp

Inbrottsfördröjande skåp (värdeförvaringskåp) för egendom med lågt eller inget försäkringsvärde. Dessa skåp saknar certifering för stöldskydd och brandskydd. Notera att säkerheten skiljer sig på ett icke certiferat skåp. Skåpen erbjuder ett inbrottsfördröjande skydd som kan avskräcka och förhindra stöld.

Stöldskyddsskåp (EN14450 S2)

Inbrottsskyddade skåp enligt Europeisk standard EN14450 S2. Skåpen lämpar sig för förvaring av värdesaker i hemmet. Stöldskyddsskåp som väger under 150kg ska förankras i golv och/eller vägg. Stöldskyddsskåp finns med eller utan brandskydd.

Säkerhetsskåp (SSF3492)

Säkerhetsskåp är certifierade enligt Svensk standard SSF 3492 (tidigare SS 3492). Skåpen är lämpliga för förvaring av smycken, nycklar, värdehandlingar, vapen, tobak, datorer mm. De flesta försäkringsbolag kräver minst stöldskyddsskåp enligt SSF 3492 för förvaring av kontanter upp till ett prisbasbelopp (ca 47.000kr). Säkerhetsskåp som väger under 150kg ska förankras i golv eller vägg. Säkerhetsskåp har ingen brandklassificering.

Värdeskåp (EN1143-1)

Kraftiga skåp certiferade enligt den europeiska standarden EN 1143-1. Skåpen är lämpliga för förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar mm. Värdeskåp klassificeras i olika nivåer, så kallade Grades, där Grade 0 är lägsta nivån. Enligt Försäkringsföretagens branschorganisation får högst 50.000kr i kontanter förvaras i ett skåp med Grade 0. Ju högre Grade, desto högre värde kan förvaras i skåpet. Värdeskåp som väger under 1000kg ska förankras i golv. Värdeskåp finns med eller utan brandskydd.

Brandskyddsskåp och Brandisolering

På marknaden finns flera olika skåp som är brandisolerade, dessa skåp saknar certiferat brandskydd och ska endast ses som ett lättare brand/värmeskydd. Finns behov eller krav för brandskyddat skåp eller förvaring ska det vara ett certifierat brandskydd. Det finns flera olika standarder, och man skiljer på brandskydd för dokument och datamedia (som är mer värmekänsligt). Certifierade brandskydd finns mellan 30 – 120 minuter.

Ladda ner folder

Folder – värdeförvaring

Anpassad folder för hem och företag. Öppnas i nytt fönster och kan sedan laddas ner.