Monthly Archives: april 2014

Stölderna upphörde helt med SmartWater!

För över ett år sedan stöldemärkte vi samtliga kopparkablar på Olskrokens bangård i Göteborg med SmartWater. Sedan dess har man inte haft en enda kabelstöld. Månaderna innan uppmärkningen hade bangården upp till 10 stölder per vecka, nu har stölderna helt upphört!Läs mer, utdrag ur artikel från Dagens Nyheter 2014-04-21: GÖTEBORG. Kopparstölder fortsätter att vara ett stort […]