Referenser

Tidigare kundinstallationer

Våra kunder om oss

”PostNord använder AutoLock RFID i alla våra distributionsfordon. Implementering av säkerhetssystemet har resulterat i ökad kvalitet, minskad risk för stöld och skapar en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare"
Torbjörn Kaliff
PostNord Logistics AB
”Med säkerhetssystemet AutoLock RFID installerat i våra fordon har vi minimerat stillestånd samtidigt som vi nu har en mycket högre säkerhet för både vår personal och våra kunder”
Christer Karlberg
Mathem i Sverige AB
”Efter att vi installerat AutoLock RFID i våra fordon, har stölderna helt upphört från våra fordon. Personalen är väldigt nöjd med hur användarvänligt systemet är och som inte påverkar dagliga arbete”
Hans-Åke Johansson
HÅJ Transporter AB

Företag vi hjälpt med våra tjänster och produkter