Monthly Archives: september 2014

Peab tecknar koncernavtal med Eurosafe

  Vi är mycket glada och stolta över att tillkännage att Eurosafe tecknat koncernavtal med Peab. Koncernens säkerhetsgrupp har valt SmartWater märkDNA efter att ha utvärderat olika stöldmärkningsmetoder. Peab har tecknat koncernavtal med Eurosafe gällande SmartWater märkDNA. Därmed uppges Peab vidareutveckla sin stöldskyddsmärkning inom koncernen ytterligare. – Genom avtalet garanteras vi en ökad stöldskyddsmärkning av vår […]