Monthly Archives: februari 2015

Mölndals kommun stöldmärker med SmartWater

Ytterligare en kommun ser fördelar och flexibilitet med SmartWater MärkDNA och väljer att på bred front stöldmärka sina värdeföremål.   Mölndals kommun tar ett nytt steg i sitt preventiva trygghetsarbete och stöldmärker elev- och administrativa datorer med SmartWater MärkDNA. Kommunen väljer även att skydda övrig IT-utrustning som tidigare inte stöldmärkts, med SmartWater märkDNA.   www.molndal.se