Maxus elbilar med AutoLock RFID

Maxus elfordon körs på MediCarrier-uppdraget där Widriksson utför transporter för vården i Region Stockholm.

Maxus elbilar med AutoLock RFID

Maxus elfordon körs på MediCarrier-uppdraget där Widriksson utför transporter för vården i Region Stockholm. Fordonen är utrustade med AutoLock RFID som erbjuda automatisk låsning av individuella dörrar, varning om dörr är öppen för länge, inbrottslarm samt öppning med RFID-transponder.

Widriksson Logistik blir först i Sverige med märkningen Bra Miljöval på godstransporter som körs med Maxus elfordon. Märkning med Bra Miljöval betyder att transporterna möter högt ställda krav på begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och övrigt miljöarbete.

Läs mer om:
AutoLock RFID
Widrikssons Logistik
Maxus