Integritas BDI säkerhetslås med elektronisk plombering

Automatisk slamlock med integrerad elektronisk plombering för lastbil och trailer. Åtkomst till lastutrymmet sker via RFID-transponder. PIN-kod eller Emergency Access. Full spårbarhet med händelselogg.

Elektroniskt lås och plombering för lastbil

Kraftigt säkerhetslås

Automatisk låsning

Händelselogg

Integrerat batteri - Enkel installation

Behörighet- och rättighetsstyrning

Passar för Kyltransport

Öppnas med RFID-transponder eller Pinkod

Effektivt och säkert för professionell transport

Unik säkerhetslösning för lastbilr som kombinerar en avancerad elektronisk låsning och plombering. BDI Internal består av en låsenhet som monteras på dörrens insida med en kraftig låskolv som låser fast dörren ner i golvet eller i dörrkarmen

Automatiskt säkerhetslås

BDI Internal kan programmeras så att låset alltid låser när dörren stängs. Upplåsning sker via RFID-transponder eller via PIN-kod.

Avancerad plomberingsfunktion

Låsets inbyggda elektroniska plomberingsfunktion visar aktuellt plomberingsnummer i en display på låsets utsida. Varje gång dörren öppnas, ändras plomberingsnumret automatiskt. BDI Internal har även en inbyggd händelselogg för att se spårbarhet när dörren och låset öppnats.

Enkel och snabb installation

Installationen är enkel och kräver ingen kabeldragning då enheten drivs av ett internt batteri med lång driftstid (ca 20-25.000 öppningar). Låset varnar vid låg batterinivå. 

I takt med att reglerna utvecklas till att tillhandahålla strängare kontroll över transportkedjan och säkerhetshoten intensifieras är det viktigt att du kan bevisa att lasten inte manipulerats. Integritas gör detta till en sömlös och kostnadseffektiv process – skydda din flotta och din organisation med Integritas BDI.

Några av styrkorna med Integritas BDI

Säkerhetslås

Elektronisk plombering

Automatlåsning

Händelselogg

Internt batteri

Emergency access

RFID-transponder

Användarvänligt

Driftsäkert

Skydda samtliga dörrar

Integritas BDI Internal kan monteras på både sidodörrar och bakdörrar. 
Integrerad strömförsörjning kräver ingen kabeldragning vilket underlättar installation.

Enkelt handhavande

Låsa och plombera dörrar

Stäng dörr

När dörr och handtag är ordentligt stängt kommer Integritas BDI att låsa och plombera dörren automatiskt efter några sekunder.

Plomberingsnummer

För att se aktuellt plomberingsnummer, tryck på den vita ”startknappen” vid display. Plomberingsnummer ändras varje gång dörr öppnas.

Låsa och plombera dörrar

Låsa upp med RFID-transponder

Tryck på den vita ”start-knappen” för att väcka upp låset. Placera RFID-transponder vid markering. Låset kommer nu att öppnas och displayen visar ”UNLOCKED”.

Öppna lås och dörr

Använd vred på låset för öppna låskolven och öppna sedan dörren som vanligt. Om dörren inte öppnas, kommer låset automatiskt att låsa igen.

Tillval

Nödöppning från insida

Som tillval finns nödöppningsvred integrerat i låset för att kunna låsa upp från insidan av lastutrymmet.

Anpassning för kyltransport

Anpassat installationspaket för användning i kyltransport. 

Frågor eller funderingar?

+46 (0) 10 470 00 90

Ring så hjälper vi dig!

Dela detta: