Säkerhetssystem Lastbil

Säkerhetssystem med olika funktionalitet för att skydda fordon, personal och stöldbegärligt gods.

AutoLock RFID

AutoLock RFID är ett avancerat fordonslarm där tillgång till förarutrymmet och lastutrymmet endast beviljas en förare med godkänd transponder.

Visa produkt »